Главная » Архив материалов
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »
Курс физики XXI века. Полный. 2CD
Л. Я. Боревский
Издательство: МедиаХауз
Год издания: 2004
Язык: русский
Формат: ISO, NRG, MDF 
Размер: 460.95 Mb
   

   Каждая задача компьютерного курса сопровождается интерактивной моделью происходящего в ней физического процесса. Модель содержит анимационное изображение реального процесса и построение графиков всех его переменных. Обучающая компьютерная программа также включает гипертекстовый учебник по всему школьному курсу физики, который содержит все необходимые теоретические сведения, исторические справки и объемный дополнительный материал.
   Особенности:
- для школьников 9-11 классов и абитуриентов;
Просмотров: 1665 | Добавил: tatis | Дата: 02.07.2012 | Комментарии (0)

Портрети фізиків

  В архіві представлено 18 портретів вчених фізиків: Ампер, Барабашов, Бор, Джоуль, Жуковський, Йоффе, Капіца, Курчатов, Ландау, Ленц, Максвелл, Ньютон, Ом, Паскаль, Планк, Резерфорд, Томсон, Фарадей.

Тип: малюнок JPEG.
Середні розміри: 3700 на 5300 пікселів.
Мова: українська.Просмотров: 2872 | Добавил: tatis | Дата: 27.06.2012 | Комментарии (0)

Таблица соответствия среднего балла документа о полном общем среднем образовании, исчисленного по 12-балльной шкале, значениям 200-балльной шкале.

Просмотров: 2374 | Добавил: tatis | Дата: 09.06.2012 | Комментарии (0)

ВНО-2012: Расчет тестового балла по физике по 200-бальной шкале

Тестовый балл внешнего независимого оценивания (ЗНО) по физике рассчитывается как арифметическая сумма всех набранных баллов за каждое выполненное задание теста

  В 2012 году максимально возможный тестовый балл за выполнение заданий теста по физике - 54.Определение результатов внешнего независимого оценивания по физике осуществляется в два этапа. На первом этапе определяется тестовый балл участника внешнего оценивания (максимум - 54 балла). На втором этапе, на основе тестового балла определяется рейтинговая оценка результатов участника внешнего оценивания по 200-балльной шкале.

Просмотров: 1692 | Добавил: list | Дата: 08.06.2012 | Комментарии (0)

Физика. 
Правильные ответы на задания теста внешнего независимого оценивания по физике 2012 года

Фізика. 
Правильні відповіді на завдання тесту зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2012 року


Просмотров: 1414 | Добавил: list | Дата: 07.06.2012 | Комментарии (0)

Інструкція № _"1"_ з охорони праці при виконанні лабораторних робіт у 11 класі

Фронтальні лабораторні роботи:
1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.
2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.
3. Вивчення явища електромагнітної індукції.


Фронтальні лабораторні роботи:
1. Спостереження інтерференції та дифракції світла.
2. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини.

Просмотров: 1794 | Добавил: tatis | Дата: 06.06.2012 | Комментарии (0)

Інструкція № - __"1"__ з охорони праці при виконанні лабораторних робіт у 10 класі

Фронтальні лабораторні роботи:
1. Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі.
2. Вимірювання сил.
3. Дослідження рівноваги тіл під дією декількох сил.
4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.


Фронтальні лабораторні роботи:
1.      Вивчення одного з ізопроцесів.
2.      Вимірювання вологості повітря.
3.      Вивчення принципу дії холодильної машини.Просмотров: 2246 | Добавил: tatis | Дата: 05.06.2012 | Комментарии (0)

Інструкція з безпеки життєдіяльності №7 при виконанні лабораторних робіт у 9 класі
Фронтальні лабораторні роботи:
1.       Дослідження взаємодії заряджених тіл.
2.       Вимірювання сили струму за допомогою амперметра.
3.       Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра.
4.       Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
5.       Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі поперечного перерізу, матеріалу провідника.
6.       Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
7.       Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.
8.       Вимірювання потужності споживача електричного струму.
9.       Складання найпростішого електромагніту і випробовування його дії.

Просмотров: 1958 | Добавил: list | Дата: 02.06.2012 | Комментарии (0)

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності №4 до лабораторних робіт у 8 класі
Фронтальні лабораторні роботи:
1.      Вимірювання швидкості руху тіла.
2.      Вимірювання частоти обертання тіл.
3.      Дослідження коливань маятника
4.      Конструювання динамометра.
5.      Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання  ваги тіла.
6.      Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання. 
7.      З’ясування умов рівноваги важеля.
8.      Визначення ККД похилої площини.

Фронтальні лабораторні роботи:
1.      Вивчення характер ... Читать дальше »
Просмотров: 1713 | Добавил: list | Дата: 02.06.2012 | Комментарии (0)

Інструкція з безпеки життєдіяльності №1 при виконанні лабораторних робіт у 7 класі

Фронтальна лабораторна робота:
1.      Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.


Фронтальні лабораторні роботи:
1.      Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.
2.      Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник).
3.      Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.
4.      Вимірювання об’єму твердих тіл, ... Читать дальше »
Просмотров: 2504 | Добавил: list | Дата: 01.06.2012 | Комментарии (0)