Главная » Статьи » Олимпиады и конкурсы. » 10 класс.

Тести.
1.Як змінилося б значення прискорення вільного падіння, якби  радіус Землі став менший у 2 рази при збереженні її маси?          
1.Не змінилося б.               
2.Збільшилося б у 2 рази.                                  
3.Зменшилося б у 4 рази.    
4.Збільшилося б у 4 рази.
2.Основною характеристикою руху тіла є:                       
1.Швидкість.     
2.Переміщення.     
3.Траєкторія.           
4.Прискорення.
3.При паралельному з’єднанні трьох опорів по 6 Ом одержали загальний опір.          
1.    3 Ом                  
2.   6 Ом             
3.   2 Ом
4.Рухомий блок дає виграш у силі:          
1.  Три рази              
2. Два рази           
3. Виграшу не дає
5.Як залежить сила опору повітря під час руху в повітрі кульки від її  радіуса R ?      
1. За малих швидкостей пропорційна R, за великих - R2.            
2. За малих швидкостей пропорційна R2, за великих - R.            
3. За всіх швидкостей пропорційна R.
4. За всіх швидкостей пропорційна R2.
6. Вода перебуває в трьох агрегатних станах-твердому, рідкому, газопо    дібному. В якому з цих станів її внутрішня енергія найбільша?          
1. Твердому           
2. Рідкому        
3. Газоподібному  
4. Однакова в усіх трьох станах.
7.Як зміниться тиск ідеального газу при збільшенні концентрації його молекул у      3 рази, якщо середня квадратична швидкість його молекул залишиться без змін ?        1.  Збільшиться у 3 рази    
2.  Зменшиться у 3 рази    
3.  Залишиться без змін
8. Яке значення температури за шкалою Цельсія відповідає температурі     200К за абсолютною шкалою температур?          
1.   -73               
2.   +73               
3.   +473.
9.Як зміниться сила електростатичної взаємодії двох точкових електричних зарядів при перенесенні їх із вакуума в середовище з діелектричною проникністю E=2, якщо відстань між ними залишиться без змін?             
1.  Збільшиться в 2 рази    
2. Зменшиться в 2 рази    
3. Залишиться без змін.
10.Як змінюється вага тіла під час руху тіла з прискоренням по вертикалі вгору:       1. Збільшується                    
2.Зменшується                     
3.Не змінюється
11.При послідоаному з’єднанні трьох опорів по 5 Ом одержали загальний опір.          
1.    15 Ом                  
2.  20 Ом             
3.   50 Ом
12.З однакової висоти падають два тіла однакової маси: мідне і залізне. Яке з них внаслідок удару нагріється до вищої температури?    
1.Мідне.         
2.Залізне.           
3.Їх температура буде однаковою.
13.Швидкість випаровування рідини не залежить від:        
1.Площі поверхні рідини.   
2. Роду рідини.    
3.Температури рідини.         
4.Об’єму рідини.       
14.Чому латунну оболонку бойових куль заповнюють свинцем ?                
1. Щоб надати кулі обертального руху.   
2.Щоб збільшити масу кулі.                
3.Щоб куля при попаданні в ціль плавилася.  
15.Який із названих законів не діє на штучному супутнику Землі ?   
1.Закон збереження імпульсу.     
2.Третій закон Ньютона.         
3.Закон Архімеда.                        
4. Закон Паскаля.
16.Як змінюється вага тіла під час руху тіла з прискоренням по вертикалі вниз:        1. Збільшується                    
2.Зменшується                     
3.Не змінюється
17.5.Який  транспорт, із наведених нижче, можна застосовувати на Місяці ?    1.Вертоліт.  
2.Дережабль.  
3.Реактивний літак.
4.Човен.
18.Як зміниться загальна потужність двох однакових електроплиток, якщо     переключити їх з паралельного  на послідовне з’єднання при незмінній напрузі в  мережі ?                           
1.Збільшиться в 2 рази.              
2.Зменшиться в 2 рази.                         
3.Зменшиться в 4 рази.               
4.Збільшиться в 4 рази.
19.Із названих нижче прикладів, виділити той, що не є прикладом матерії.   
1.Електричне поле.        
2.Речовина.         
3.Взаємодія.         
4.Магнітне поле.
20.Силовою характеристикою електричного поля є:   
1.Різниця потенціалів.  
2.Напруженість поля.   
3.Напруга.   
4.Заряд.
21.У який бік рухається рама велосипеда відносно верхньої частини переднього  колеса під час його руху вперед?     
1. Вперед.               
2.Назад.         
3. Рама  нерухома.
22.Який із названих металів має найбільшу густину?          
1.  Ртуть.          
2.Свинець.     
3.Золото.          
4.Осмій.
23.Різні речовини мають різну твердість. Яка з  названих речовин має найбільшу твердість?            
1. Скло.  
2. Кварц.  
3. Корунд.  
4. Тальк. 
24.. Як називається прилад, за допомогою якого здійснюється магнітний запис звуку?             
1.Мікрофон. 
2.Телефон. 
3.Грамофон. 
4.Магнітофон.
25. У якій рідині можна спостерігати хімічну дію струму?   
1.   У ртуті.                   
2.   У дистистильованій воді.          
3.  У рідкому гнлії.    
4. У морській воді
26.Яким здаватиметься кут у 50, якщо дивитися на нього крізь лінзу, яка дає чотирикратне збільшення?           
1.  100.       
2.  150.       
3.  50.      
4. 200.
27.За цей необхідний військовим (і не лише їм)  винахід фізик Франсуа Ампер одержав титул "Благодійник людства” від Наполеона. А що ж він винайшов?   
1. Електричний струм.    
2. Консерви.  
3.Конденсатор.  
4 .Бездимний порох. 
28.Чи порушиться рівновага терезів, на яких зрівноважене відро з водою, якщо доторкнутися пальцем до поверхні води ?
1.Відро опуститься вниз.    
2.Відро підніметься вверх.    
3. Нічого не зміниться.
29.У неоновій рекламі використовують газовий розряд як джерело світла. Який це розряд?    
1.Іскровий.   
2.Дуговий.  
3.Тліючий.  
4.Коронний.
30.Силові лінії магнітного поля завжди  
1. Прямі.  
2.Ламані.  
3.Замкнені.  
4.Перетинаються.
31.Два прямі провідники зі струмом притягуються, якщо струми течуть 
1.В одному напрямі.  
2.У протилежних напрямах.  
3.У перпендиеулярних напрямах.  
4.У будь-яких напрямах.
32.Яка головна властивість матеріалів, з яких виготовляють регулюючі стержні ядерного реактора?    
1.Вони зазнають поділу під дією нейтронів.  
2.Вони сповільнюють нейтрони.     
3.Вони поглинають нейтрони.   
4.Вони відбивають нейтрони.
33.Термоядерними називають реакції, під час яких   
1.Відбувається поділ важких ядер.  
2.Поглинається енергія. 
3.Відбувається синтез ядер.   
4.Поглинаються нейтрони.
34.Яке з наведених тверджень правильне?   
1.Електричне поле має електричний заряд.  
2.Електричний заряд мають усі частинки.  
3.Електричний заряд – характеристика фізичних тіл. 
4.Електричний заряд частинки тим більший, чим більша її маса.
Категория: 10 класс. | Добавил: list (15.07.2011)
Просмотров: 5018 | Теги: Тести
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]