Главная » Статьи » Олимпиады и конкурсы. » 11 класс.

Тести.
1.З підвищенням температури опір напівпровідників:
1.Зростає.          
2.Спадає.        
3.Залишається сталим.
 
2.Для чого при вимиканні потужного електродвигуна спочатку потрібно зменшити силу струму в ньому, а відтак повністю вимкнути струм ?         
1. Для зменшення зношування підшипників електродвигуна.         
2. Для запобігання виникнення великих ЕРС самоіндукції, що може призвести до пробивання ізоляції обмоток електродви гуна.         
3. Інша відповідь.

3.Чи зміниться період коливань гойдалки, якщо на неї сядуть спочатку одна, а потім дві  людини?         
1. Зміниться.            
2. Залишиться без змін.        
3. Зменшиться.

4.Яке оптичне явище лежить в основі виникнення веселки ?        
1.  Інтерференція          
2.  Дисперсія              
3.  Дифракція

5.Є два однакові коливальні контури -відкритий і закритий,- яким надали однакову енергію, зарядивши їх конденсатори. В якому контурі вільні електромагнітні коливання згаснуть швидше ?
1. У відкритому          
2.  У  закритому           
3.  Одночасно

6.Чому осердя трансформатора виготовляють не суцільними, а з тонких ізольованих одна від одної сталевих пластин ?       
1.  Щоб зменшити масу трансформатора і досягти економію  сталі.       
2.  Для забезпечення кращого охолодження трансформатора.       
3. Щоб зменшити індукційні струми в осерді.

7.Чи правильно показуватиме компас, якщо ним користуватись у каюті теплохода ?   1. Так                  
2. Ні                 
3. Залежно чи рухається

8.Хвилі від двох когерентних джерел приходять в дану точку в однаковій фазі. Яка амплітуда А результуючого коливання в цій точці, якщо амплітуда коливань в кожній хвилі дорівнює а?         
1.   А=а            
2.   А=0           
3.   А=2а

9.Як зміниться частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, якщо збільшити площу взаємного перекривання пластин конденсатора змінної ємності, ввімкнутого у цей контур?        
1.  Збільшиться     
2. Зменшиться       
3.Не зміниться

10.Період коливання математичного маятника залежить від:   
1. Маси тягарця.     
2.Довжини нитки.   
3.Потенціальної енергії тіла.  
4.Пружних властивостей нитки.

11.Що з наведених пристроїв не є джерелом електричного струму?        1.Фотоелемент. 
2. Термопара.   
3.Біметалева пластинка.  
4.Електрофорна машина.

12.Як взаємодіють два паралельні катодні пучки, що мають однаковий напрям?    1.Притягуються.  
2.Відштовхуються. 
3.Не взаємодіють.

13.Де краще ховатися від блискавки ?      
1.В долині, де є озеро чи річка.   
2.На навколишніх кам’яних горбах.     
3. Немає різниці де.   
4. Не рівнинній місцевості.    

14.Заборонні сигнали роблять червоними, бо червоне світло . . .       
1. . . . найшвидше поширюється в атмосфері.       
2. . . . найбільш помітне здалеку і найменше розсіюється в атмосфері.      
3. . . . викликає за інших однакових умов найсильніше зорове відчуття.       
4..Правильні всі три твердження.

15.За III законом Ньютона "сила дії дорівнює протидії”, та чому ж, як правило,        кінь тягне воза, а не віз коня ?        
1.Кінь є джерелом сили.      
2.Сила тертя між копитами коня і грунтом  більша від сили тертя між колесами воза і грунтом.        
3. Точка прикладання сили дії коня знаходиться перед точкою прикладання сили дії воза.     
4.Кінь першим починає дію.

16.Який із названих металів не має магнітних властивостей ?
1.Залізо.     
2.Кобальт.     
3.Нікель.     
4.Хром..

17.Які з хмар найвищі?                           
1. Літні.    
2. Осінні.    
3. Зимові.

18.Що таке аерозоль?  
1.Суміш повітря і краплинок рідини. 
2.Повітряна куля.                                          
3.Частина атмосфери.  
4.Повітряна аномалія.

19.Явище самоіндукції, яке виникає при змінному струмові подібне до явища ... в механіці.                                                    
1. Збереження.   
2.  Інерції.   
3. Відносності.

20.Для чого при вимиканні потужного електродвигуна спочатку потрібно зменшити силу струму в ньому, а потім повністю вимкнути струм ?         
1. Для зменшення зношування підшипників електродвигуна.         
2. Для запобігання виникнення великих ЕРС самоіндукції, що може призвести до пробивання ізоляції обмоток електродвигуна.         
3. Для економії електроенергії.

21.Чи зміниться частота коливань гойдалки, якщо зменшити її довжину?             
1. Збільшиться.    
2. Залишиться без змін.         
3. Зменшиться.

22.   Огинання хвилями перешкод називається ...        
1.  Інтерференцією.         
2.  Дисперсією.                
3.  Дифракцією

23 Яке із  названих випромінювань має найбільшу частоту?
1. Інфрачервоне          
2.  Рентгенівське.         
3.  Ультрафіолетове.
4.Гамма-випромінювання

24.Силовою характеристикою електричного поля є :   
1. Потенціал електричного поля.                
2. Напруженість електричного поля.                  
3. Енергія електричного поля.

25..Електрична лампочка живиться від напруги 220 В. Який тепловий процес відбувається в середині лампочки?  
1.   Ізотермічний.           
2.   Ізохоричний.            
3.   Ізобаричний.

26.Джерелом електронів у вакуумній трубці є -        
1.  Нагрітий катод.
2. Освітлений анод.     
3.Транзистор.  
4. Діод.

27.Наявність магнітного поля у просторі можна виявити за допомогою:     
1.Правила свердлика.  
2.Закону Ампера. 
3.рамки зі струмом. 
4.Правила лівої руки.

28.У якої із названих планет прискорення вільного падіння поблизу поверхні майже таке як на Землі.                      
1.Нептун.  
2.Венера. 
3.Уран. 
4.Марс.

29.Яка із нище названих рівностей правильна?                  
1.1 кал = 4,19 Дж. 
2.1 мм рт.ст.. = 331,3 Па.  
3. 1 кВт х  год = 3 600 Дж  

30.Викривлену поверхню рідини називають:                          
1.Капіляром.              
2.Змочуванням.     
3.Меніском.               
4.Сферою.

31.Струми Фуко виникають в:  
1. Конденсаторах.                          
2. Гальванічних елементах.             
3. Металевих тілах, внесених у змінне магнітне поле.      
4.Діодах.

32.Колір світлових променів, які сприймає око, залежить      
1.Від інтенсивності світла.                    
2. Від частоти коливань в світловій хвилі.      
3.Від швидкості поширення світла в середовищі.

33.Чому не можна необмежено зменшувати відстань між обкладками конденсатора?   1.Різко зросте ємність.    
2. Відбудеться пробій.             
3.Зменшиться площа обкладок.

34. Як змінюється температура деякої маси ідеального газу, який розширюється за законом      PV = const ?                      
1.Підвищується.      
2. Не змінюється.           
3.Знижується.
Категория: 11 класс. | Добавил: list (15.07.2011)
Просмотров: 4303 | Теги: Тести
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]